Drobečková navigace

Úvodní stránka > Správa obce > Vyhlášky, nařízení obce, zákony

Obecně závazné vyhlášky, veřejnoprávní smlouvy, zákony 

Obecně závazné vyhlášky

Název obecně závazné vyhlášky
Účinnost
01/2010 Požární řád
24.12.2010
03/2012 O místním poplatku za užívání veřejných prostranství , Příloha 5.4.2012
04/2012 O místním poplatku ze psů
5.4.2012
05/2012 O místním poplatku ze vstupného
5.4.2012
06/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování sběru, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu
1.1.2013
1/2014 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností 30.5.2014
2/2014 kterou se ruší OZV o vyhlášení závazné části územního plánu 24.10.2014
3/2014 O stanovení systému shromažďování sběru, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu 1.1.2015
1/2019 O stanovení systému shromažďování sběru, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu 1.1.2020
2/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování sběru, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu 1.1.2020
1/2018 OZV kterou se zrušují některé obecně závazné vyhlášky obce 30.3.2018

Nařízení obce

č.01/2012 Tržní řád 13.5.2012

Jednací řád zastupitelstva obce 

Jednací řád

 

Veřejnoprávní smlouvy

Předmět veřejnoprávní smlouvy
Výkon přenesené působnosti dle zákona o přestupcích
Dodatek veřejnoprávní sml. - Výkon přenesené působnosti dle zákona o přestupcích
Odchyt volně pobíhajících psů městskou policií

 

Zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 200/1990 Sb. O přestupcích
zákon č. 183/206 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách

 OZV č.2/2018 která stanoví poplatek za provoz systému shromažďování, sběr, přepravu, třídě-ní, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Vyhledat v textu

21. 1. Běla

Zítra: Slavomír
Meteoradar

KULTURNÍ KALENDÁŘ 2019


http://www.regionhranicko.cz

 

Územní odbor Přerov

http://www.policie.cz/clanek/uzemni-odbor-prerov.aspx

 

Návštěvnost stránek

217844