Drobečková navigace

Úvodní stránka > Úřední deska > Veřejná vyhláška - oznámení o projednání a zveřejnění návrhu zprávy o uplatńování územního plánu Střítež nad Ludinou

Veřejná vyhláška - oznámení o projednání a zveřejnění návrhu zprávy o uplatńování územního plánu Střítež nad LudinouVyvěšeno: 11. 11. 2019
Sejmuto: 16. 12. 2019

Odbor rozvoje města Městského úřadu Hranice, jako příslušný orgán územního plánování dle § 6
odst.1 písm. g) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v souladu s ust. § 47 a § 55 stavebního zákona,
tímto zveřejňuje a vystavuje k veřejnému nahlédnutí
návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Střítež nad Ludinou (dále jen „návrh
zprávy“) a to po dobu 15 dnů ode dne doručení tohoto oznámení veřejnou vyhláškou.
V uvedené lhůtě může každý uplatnit u pořizovatele své písemné připomínky.

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů ode dne doručení a současně
zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu.
Dnem doručení veřejné vyhlášky je 15. den po dni vyvěšení.
Dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje tj. na úřední
desce MěÚ Hranice.
Obecní úřad Střítež nad Ludinou tímto žádáme o bezodkladné vyvěšení písemnosti na svých úředních
deskách a to po dobu nejméně 32 dnů.

Příloha

Přílohy:


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 11. 11. 2019 13:25

Vyhledat v textu

11. 12. Dana

Zítra: Simona
Meteoradar

Návštěvnost stránek

214880